Spoorzone Delft.......van Agnetapark.......tot Kruithuis

view on Spoorzone Delft from UDLab office

Onderstaande toelichting is van september 2016........medio 2018 hebben wij moeten vaststellen dat "de gemeente" stug door wenste te gaan met het letterlijk in beton gegoten masterplan waarin een select groepje ontwikkelaars de dienst uitmaakt en voor de inrichting van de buitenruimte geen milimeter mocht worden getornd aan wat ooit in grote haast getekend was. Teneinde "de rijks-subsidie voor de tunnelbouw niet in gevaar te brengen". Echter stelde het Rijk helemaal geen buitenruimteplan als eis, zo ver voordat de tunnel gereed zou komen.

 

UDLab werkt sinds november 2014 intensief aan een inspirerend ontwikkelingskader voor Spoorzone Delft. Met goed maatschappelijk en financieel draagvlak. 

Een mix van marktpartijen en maatschappelijke organisaties die dit initiatief namen toen zij ondervonden dat belangrijke kansen gemist worden door de starre aanpak van de gemeente. Wethouder Spoorzone en OntwikkelingsBedrijf Spoorzone hebben wel info met UDLab uitgewisseld, maar wensten niet te participeren.

 

Er is gewerkt volgens een conceptgerichte "co-operative urban planning" werkwijze. Overleg/feedback/input/ met meer dan 100 "actoren" was daarin cruciaal. De visie "Westvestibule" is daarvan een recent resultaat. Najaar 2016 staat in het teken van het informeren van de gemeenteraad.  Zij kunnen het starre geldende "kader" meer flexibel en open maken. 

UDLab besteedt nu aandacht aan het ontstaan van een projectgericht samenwerkingsverband Gemeente / TU urban planning / Samenleving / "Markt". Niet alleen voor de Spoorzone, maar voor het hele Delftse grondgebied. Met input van alle maatschappelijk relevante ruimtegebruikers. En dus met groeiend inzicht in de samenhang tussen diverse ontwikkelingsmogelijkheden. Haalbaarheid van wenselijke projecten ontstaat zo van binnenuit.

 

In beleidsjargon: Een pilotproject waarin Delft voorop loopt in de huidige "transitie" naar "participatie" in de planontwikkeling.

Daarmee tastbaar inhoud gevend aan de omschakeling van Bestemmingsplannen naar Omgevingsplannen. Participatie tijdens de planontwikkeling is daarin immers een cruciaal criterium.

 

Regiometro - Structuurconcept+visie - Phoenix"Ramblas"

youtube movie biking Delft TU campus - Westvest - Papsouwselaan

Westvestibule - Houtzaagmolen - Zuidpoorthaven - Botanie

De Magazijnen - mixed use - stationstoegang zuid+busplein